Čiré lepicí filmy a čirá kapalná vytvrditelná lepidla používané výhradně nebo hlavně pro výrobu plochých panelových displejů nebo dotykových obrazovkových panelů.

  • - - - - 3506911010 80: Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)
  • - - - - 3506911030 80: Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle
  • - - - - 3506911040 80: Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)
  • - - - - 3506911050 80: Přípravek obsahující: - 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a - 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů rozpuštěných v: - methylethylketonu (CAS RN 78-93-3) - heptanu (CAS RN 142-82-5) a - toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)
  • - - - - 3506911090 80: Ostatní