V hodnotě nepřesahující 30 € za 100 kg čisté hmotnosti.

  • - - - - - 2009811110 80: S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních
  • - - - - - 2009811190 80: Ostatní