Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku.

Deutsch 1

 • - - 7207201100 10: Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky
 • - - - 7207201100 20: Válcované nebo získané kontinuálním litím
 • - - - - 7207201100 80: Z automatové oceli
 • - - - - 7207201500 10: Ostatní, obsahující
 • - - - - - 7207201500 80: 0,25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku
 • - - - - - 7207201700 80: 0,6 % hmotnostních nebo více uhlíku
 • - - - 7207201900 80: Kované
 • - - 7207203200 10: Ostatní, pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu
 • - - - 7207203200 80: Válcované nebo získané kontinuálním litím
 • - - - 7207203900 80: Kované
 • - - 7207205200 10 (0/1) : S kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem
 • - - - 7207205200 80: Válcované nebo získané kontinuálním litím
 • - - - 7207205900 80: Kované
 • - - 7207208000 80 (2/0) : Ostatní