Převyšujícím 1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW.

  • - - - - - 8408908510 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - - - 8408908590 80: Ostatní