Iontoměniče na bázi polymerů čísel 3901 až 3913, v primárních formách.

Deutsch 8 English 16 Français 8 Nederlands 12 Română 1 Slovenščina 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o iontoměniče…

pryskyřice

Dle deklarovaných údajů se jedná o iontoměniče pro žehličky. Výrobek tvoří nerozpustné hladké pryskyřicové kuličky dvojího typu o průměru 0,4 - 1,5 mm.

Část kuliček slouží k zachycení minerálů, druhá k zachycení kovů tvořících tvrdou vodu a následně vodní kámen.

Iontoměniče nesmí přijít na světlo, proto se do filtrů žehliček aplikují pomocí vakuové pumpy.

Způsob využití: Při průchodu vody vrstvou iontoměniče se kationty Ca2+ a Mg2+ obsažené ve vodě váží na iontoměnič a vyměňují se za sodík nebo vodík přítomný v iontoměniči; do vody přechází kation sodný Na+ nebo vodíkový H+, které tvrdost vody nezpůsobují.

Baleno v poměru 1:1 v pytli o obsahu 1000 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRYSKYŘICE