Ostatní / Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje.

Deutsch 2 Nederlands 1 Slovenčina 1

  • - - - 3811190010 80: Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše: - 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu, - 4,9 % hmotnostních naftalenu a - 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu
  • - - - 3811190090 80: Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o aditivum do…

Dle údajů žadatele se jedná o aditivum do bezolovnatých benzinů. Popis dodaného vzorku: Čirá kapalina charakteristického zápachu, dodaná v náhradním balení - šedá plastová nádoba o obsahu 1000 ml, uzavřená černým plastovým uzávěrem.

Na obalu přilepen štítek s názvem výrobku. Deklarovaný účel použití a složení výrobku: Přísada do bezolovnatých benzinů, nahrazující olovo, působící proti opotřebení sedel ventilů.

Umožňuje použití bezolovnatých benzinů v automobilech, které nejsou vybaveny katalyzátorem výfukových plynů.

Jedná se o směs uhlovodíků a draselné soli. Balení výrobku: Lahvička á 250 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI POLYMERY UHLOVODÍKY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA