Z aromatických polyamidů / Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání.

  • - - - 5503110010 80: Syntetická střižová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu), o délce nepřesahující 7 mm
  • - - - 5503110090 80: Ostatní