Ostatní / Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením.

  • - - - 7310291000 80 (0/2) : Se stěnou o tloušťce menší než 0,5|mm
  • - - - 7310299000 80: Se stěnou o tloušťce 0,5|mm nebo větší