V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg.

  • - - - - - 0405101120 80: Máslo, nejméně 6 týdnů staré, s hmotnostním obsahem tuku ne menším než 80%, ale menším než 85%, vyrobené přímo z mléka nebo smetany bez použití skladových materiálů, v jednoduchém, samostatném a nepřerušeném procesu
  • - - - - - 0405101190 80: Ostatní