Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6304110000 10: Přehozy přes postele
  • - - 6304110000 80: Pletené nebo háčkované
  • - - 6304190000 80 (3/0) : Ostatní
  • - 6304200000 80: Moskytiéry uvedené v poznámce k položce 1|k této kapitole
  • - 6304910000 10 (0/1) : Ostatní
  • - - 6304910000 80: Pletené nebo háčkované
  • - - 6304920000 80 (2/0) : Jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny
  • - - 6304930000 80 (2/1) : Jiné než pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken
  • - - 6304990000 80 (6/0) : Jiné než pletené nebo háčkované, z ostatních textilních materiálů