S méně než 50 % celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm.

  • - - - - 2818109120 80: Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních: -|94|% nebo více, avšak méně než 98,5|% oxidu hlinitého, -|2|% (± 1,5|%) oxidu hořečnatého, -|1|% (± 0,6|%) oxidu yttria a -|buď 2|% (± 1,2|%) oxidu lanthanu, nebo -|2|% (± 1,2|%) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10|mm tvoří méně než 50|% celkové hmotnosti
  • - - - - 2818109190 80: Ostatní