S méně než 50 % celkové hmotnosti mající velikost částic převyšující 10 mm.

  • - - - - 2818109120 80: Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních: - 94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého, - 2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého, - 1 % (± 0,6 %) oxidu yttria a - buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo - 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti
  • - - - - 2818109190 80: Ostatní