CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 5501000000 80 (5/0) : Kabely ze syntetických nekonečných vláken
 • 5502000000 80 (2/0) : Kabely z umělých nekonečných vláken
 • 5503000000 80 (7/0) : Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
 • 5504000000 80 (2/0) : Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
 • 5505000000 80 (2/0) : Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
 • 5506000000 80 (5/0) : Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
 • 5507000000 80: Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
 • 5508000000 80 (2/0) : Šicí nitě z chemických střižových vláken, též upravené pro drobný prodej
 • 5509000000 80 (25/0) : Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
 • 5510000000 80 (6/0) : Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
 • 5511000000 80 (3/0) : Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken, upravené pro drobný prodej
 • 5512000000 80 (9/0) : Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85|% hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken
 • 5513000000 80 (15/0) : Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85|% hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85|% hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti převyšující 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken
 • 5516000000 80 (25/0) : Tkaniny z umělých střižových vláken