Molybdenany / Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin.

English 1

  • - - 2841700010 80: Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)
  • - - 2841700020 80: Diammoniumtridekaoxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)
  • - - 2841700030 80: Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)
  • - - 2841700040 80: Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)
  • - - 2841700090 80: Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o surový molybdenan…

jako prášek; vápník; pro průmyslové použití; v pytlích

Dle údajů žadatele se jedná o surový molybdenan vápenatý. Popis výrobku, deklarované složení a použití: zelenošedý prášek tvořící hrudky.

Jedná se o syntetický CaMoO4 obsahující nečistoty, používá se k výrobě oxidu molybdenového. Balení výrobku: ve velkých žocích á cca 1600 kg, na paletách.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK VÁPNÍK PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ V PYTLÍCH