Žraločí ploutve / Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302920010 80: Ostrouni obecný (Squalus acanthias)
  • - - - 0302920020 80: Máčky rodu Scyliorhinus
  • - - - 0302920090 80: Ostatní