Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty.

  • - - 2917200030 80: Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)
  • - - 2917200040 80: 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalovýanhydrid (CAS RN 5333-84-6)
  • - - 2917200090 80: Ostatní