O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 80).

  • - - - 5205151000 80: O délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 80, avšak nepřesahující 120)
  • - - - 5205159000 80: O délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 120)