Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4403110000 10: Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
 • - - 4403110000 80: Jehličnaté
 • - - 4403120000 80: Jiné než jehličnaté
 • - 4403210000 10: Ostatní, jehličnaté
 • - - 4403210000 80 (2/0) : Borové (Pinus spp.), jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
 • - - 4403220000 80 (2/0) : Borové (Pinus spp.), ostatní
 • - - 4403230000 80 (2/0) : Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.), jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
 • - - 4403240000 80 (2/0) : Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.), ostatní
 • - - 4403250000 80 (2/0) : Ostatní, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
 • - - 4403260000 80: Ostatní
 • - 4403410000 10: Ostatní, z tropického dřeva
 • - - 4403410000 80: Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau
 • - - 4403490000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 4403910000 10: Ostatní
 • - - 4403910000 80: Dubové (Quercus spp.)
 • - - 4403930000 80: Bukové (Fagus spp.), jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
 • - - 4403940000 80: Bukové (Fagus spp.), ostatní
 • - - 4403950000 80 (2/0) : Březové (Betula spp.), jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
 • - - 4403960000 80: Březové (Betula spp.), ostatní
 • - - 4403970000 80: Topolové a osikové (Populus spp.)
 • - - 4403980000 80: Eukalyptové (Eucalyptus spp.)
 • - - 4403990000 80: Ostatní