DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 4401000000 80 (10/0) : Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
  • 4402000000 80 (2/0) : Dřevěné uhlí (včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů), též aglomerované
  • 4403000000 80 (22/0) : Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
  • 4404000000 80 (2/0) : Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky
  • 4405000000 80 (0/1) : Dřevěná vlna; dřevitá moučka
  • 4406000000 80 (6/0) : Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  • 4407000000 80 (21/0) : Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
  • 4408000000 80 (5/0) : Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
  • 4409000000 80 (5/0) : Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované
  • 4410000000 80 (5/0) : Třískové desky, z orientovaných plochých třísek, tzv. "oriented strand board" (OSB) a podobné desky (například třískové desky, tzv. "waferboard") ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy
  • 4411000000 80 (8/0) : Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami
  • 4412000000 80 (9/0) : Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
  • 4413000000 80: Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
  • 4414000000 80 (2/0) : Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
  • 4415000000 80 (2/0) : Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
  • 4416000000 80: Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
  • 4417000000 80: Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi
  • 4418000000 80 (13/0) : Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů ("shingles" a "shakes") ze dřeva
  • 4419000000 80 (5/3) : Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva
  • 4420000000 80 (2/0) : Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94
  • 4421000000 80 (4/0) : Ostatní výrobky ze dřeva