Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured).

Deutsch 1 Svenska 1

  • - - - 2401107010 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - 2401107090 80: Ostatní