Disperzní barviva a přípravky na nich založené.

  • - - - 3204110015 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 360|(CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360|99|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110020 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 241|(CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241|97|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110025 80: N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS|RN|63741-10-6)
  • - - - 3204110035 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 232|(CAS|RN|35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232|50|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110040 80: Barvivo C.I. Disperse Red 60|(CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60|50|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110045 80: Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující: -|barvivo C.I. Disperse Orange 61|nebo Disperse Orange 288, -|barvivo C.I. Disperse Blue 291:1, -|barvivo C.I. Disperse Violet 93:1, -|též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54
  • - - - 3204110050 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 72|(CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72|95|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110060 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 359|(CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359|50|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110075 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110090 80: Ostatní