Disperzní barviva a přípravky na nich založené.

  • - - - 3204110015 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110020 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110025 80: N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)
  • - - - 3204110035 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232 50 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110040 80: Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110045 80: Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující: - barvivo C.I. Disperse Orange 61 nebo Disperse Orange 288, - barvivo C.I. Disperse Blue 291:1, - barvivo C.I. Disperse Violet 93:1, - též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54
  • - - - 3204110050 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110060 80: Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110075 80: Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204110090 80: Ostatní