Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4010110000 10: Dopravníkové pásy nebo řemeny
 • - - 4010110000 80: Zpevněné pouze kovem
 • - - 4010120000 80: Zpevněné pouze textilními materiály
 • - - 4010190000 80: Ostatní
 • - 4010310000 10: Převodové pásy nebo řemeny
 • - - 4010310000 80 (2/0) : Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60|cm, avšak nepřesahujícím 180|cm
 • - - 4010320000 80: Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 60|cm, avšak nepřesahujícím 180|cm
 • - - 4010330000 80 (2/0) : Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180|cm, avšak nepřesahujícím 240|cm
 • - - 4010340000 80: Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), jiné než V-žebrované, s vnějším obvodem převyšujícím 180|cm, avšak nepřesahujícím 240|cm
 • - - 4010350000 80: Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 60|cm, avšak nepřesahujícím 150|cm
 • - - 4010360000 80: Nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem převyšujícím 150|cm, avšak nepřesahujícím 198|cm
 • - - 4010390000 80 (2/0) : Ostatní