O obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině.

English 13 Nederlands 1

  • - - - 3105201030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující méně než 3 % hmotnostní draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 3 % a více hmotnostních, avšak méně než 6 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201050 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 6 % a více hmotnostních, avšak méně než 9 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201060 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 9 % a více hmotnostních, avšak nejvýše 12 % hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201090 80: Ostatní