O obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině.

  • - - - 3105201030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako|P@2O@5 a obsahující méně než 3|% hmotnostní draslíku vyjádřeného jako|K@2O
  • - - - 3105201040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 3|% a více hmotnostních, avšak méně než 6|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201050 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 6|% a více hmotnostních, avšak méně než 9|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201060 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující fosfor vyjádřený jako P@2O@5 a obsahující 9|% a více hmotnostních, avšak nejvýše 12|% hmotnostních draslíku vyjádřeného jako K@2O
  • - - - 3105201090 80: Ostatní