Obsahující dusičnany a fosforečnany.

  • - - - 3105510010 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující méně než 3|% hmotnostní fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510020 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 3|% a více hmotnostních, avšak méně než 6|% hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 6|% a více hmotnostních, avšak méně než 9|% hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80|% hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 9|% a více hmotnostních, avšak nejvýše 10,40|% hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510090 80: Ostatní