Obsahující dusičnany a fosforečnany.

  • - - - 3105510010 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující méně než 3 % hmotnostní fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510020 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 3 % a více hmotnostních, avšak méně než 6 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 6 % a více hmotnostních, avšak méně než 9 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 9 % a více hmotnostních, avšak nejvýše 10,40 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105510090 80: Ostatní