Ostatní / Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

Deutsch 3 Polski 2

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o ocelový díl radiátoru ústředního topení nevytápěného elektricky, který slouží k přívodu vody do jednotlivých desek radiátoru.

Díl radiátoru je vyroben z ocelových trubek a fitinek obráběním, tvářením a svařováním a je upraven pro montáž termostatického ventilu pro regulaci vody.

Materiál: nízkouhlíková, jakostní, nelegovaná ocel třídy 11.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TRUBKY FITINKY PRO POTRUBÍ RADIÁTORY NELEGOVANÁ OCEL RADIÁTORY PLNĚNÉ KAPALINOU

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou součást radiátorů pro ústřední topení, nevytápěných elektricky.

Součást má tvar trubky a je vyrobena obráběním. Výrobek slouží k propojení jednotlivých desek radiátorů pro ústřední topení.

Materiál: nízkouhlíková jakostní nelegovaná ocel třídy 11 se zaručenou svařitelností. Chemické složení materiálu (% hm.): C - max. 0,20; Si – 0; Mn – max. 1,40; P - 0,035; S – max. 0,030; Cr – 0; N – max. 0,007.

Rozměry výrobků (mm): vnější průměr 24, vnitřní průměr 17, délka 43,5.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI TRUBKY RADIÁTORY PRO SPOJOVÁNÍ V TRUBKOVITÉM TVARU ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou distanční vložku, která je součástí radiátorů pro ústřední topení, nevytápěných elektricky.

Způsob výroby: lisování za studena. Výrobek slouží jako opora k propojení jednotlivých desek radiátorů pro ústřední topení.

Materiál: nízkouhlíková jakostní hlubokotažná ocel třídy 11. Chemické složení materiálu (% hm.): C - max. 0,20; Si – 0; Mn – max. 1,40; P-max. 0,035; Cr – 0; N – 0,007.

Rozměry výrobků (mm): vnější průměr 26, vnitřní průměr 13, délka 11,5.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI RADIÁTORY TVAROVÁNO ZA STUDENA S OTVOREM PRO SPOJOVÁNÍ FORMOVÁNO LISOVÁNÍM ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelový díl radiátoru ústředního topení. Díl se sestává z připojovací části, na které jsou dva připojovací závity G 1/2", k této části jsou odporově svařena dvě trubková ramena, která jsou ukončena pomocí dvou navařených víček.

Ocelový díl se používá při výrobě radiátoru, kdy je pomocí metody odporového svařování pevně spjat se základní konstrukcí topného tělesa.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: RADIÁTORY RADIÁTORY PLNĚNÉ KAPALINOU ČÁSTI A SOUČÁSTI