Ostatní / Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

Deutsch 3 Polski 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelový díl radiátoru ústředního topení. Díl se sestává z připojovací části, na které jsou dva připojovací závity G 1/2", k této části jsou odporově svařena dvě trubková ramena, která jsou ukončena pomocí dvou navařených víček.

Ocelový díl se používá při výrobě radiátoru, kdy je pomocí metody odporového svařování pevně spjat se základní konstrukcí topného tělesa.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: RADIÁTORY RADIÁTORY PLNĚNÉ KAPALINOU ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

trubky; fitinky pro potrubí; radiátory; nelegovaná ocel

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o ocelový díl radiátoru ústředního topení nevytápěného elektricky, který slouží k přívodu vody do jednotlivých desek radiátoru.

Díl radiátoru je vyroben z ocelových trubek a fitinek obráběním, tvářením a svařováním a je upraven pro montáž termostatického ventilu pro regulaci vody.

Materiál: nízkouhlíková, jakostní, nelegovaná ocel třídy 11.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TRUBKY FITINKY PRO POTRUBÍ RADIÁTORY NELEGOVANÁ OCEL

Dle údajů žadatele se jedná o ocelovou součást…

Dle údajů žadatele se jedná o ocelovou součást radiátorů pro ústřední topení, nevytápěného elektricky.

Součást má tvar trubky. Deklarovaný způsob výroby: obrábění. Deklarované určení výrobku: slouží k propojení jednotlivých desek radiátorů pro ústřední topení.

Deklarovaný materiál: nízkouhlíková, jakostní, nelegovaná ocel třídy 11 se zaručenou svařitelností.

Deklarované složení materiálu (% hm.): C – max. 0,20; Si – 0; Mn – max. 1,40; P - 0,035; S – max. 0,030; Cr – 0; N – max. 0,007.

Rozměry výrobků (mm): vnější průměr 24, vnitřní průměr 17, délka 43,5.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI NEELEKTRICKÉ TRUBKY RADIÁTORY PRO VYTÁPĚNÍ RADIÁTORY PLNĚNÉ KAPALINOU

Dle údajů žadatele se jedná o ocelový svařovaný…

Dle údajů žadatele se jedná o ocelový svařovaný výrobek, který je součástí radiátorů pro ústřední topení, nevytápěného elektricky.

Deklarovaný způsob výroby: protlačování jednotlivých dílů, obrábění a svařování dílů. Deklarované určení výrobku: slouží k propojení jednotlivých desek radiátorů pro ústřední topení.

Deklarovaný materiál: nízkouhlíková, jakostní, nelegovaná ocel třídy 11 se zaručenou svařitelností.

Deklarované složení materiálu (% hm.): C – max. 0,17; Si – 0; Mn – max. 1,40; P – max. 0,035; S – max. 0,035; N – max. 0,012; Al – min. 0,020; Cr – 0.

Rozměry výrobků (mm): vnější průměr hrdla 23, vnitřní průměr hrdla 18/19, délka hrdla 74, vnější průměr trubky 28, vnitřní průměr trubky 22,4/21,2, délka trubky 49.

Hmotnost: 0,140 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI NEELEKTRICKÉ TRUBKY RADIÁTORY PRO VYTÁPĚNÍ RADIÁTORY PLNĚNÉ KAPALINOU