Estery kyseliny sírové a estery kyseliny uhličité; jejich soli a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Polski 1

  • - - - 2920901010 80: Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)
  • - - - 2920901020 80: Diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)
  • - - - 2920901040 80: Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)
  • - - - 2920901050 80: Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)
  • - - - 2920901060 80: 2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)
  • - - - 2920901070 80: Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)
  • - - - 2920901080 80: Natrium-2-[2-(2-(tridecoxyethoxy)ethoxy]ethyl-sulfát (CAS RN 25446-78-0) ve formě tekuté pasty, s obsahem ve vodě 62 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních
  • - - - 2920901090 80: Ostatní