Ostatní / Polymery ethylenu v primárních formách.

Deutsch 2

 • - - - 3901908010 80: Na výplň dutin, k použití v některých typech letadel
 • - - - 3901908050 10: Ostatní
 • - - - - 3901908050 80: Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku - s indexem tání (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g / 10 min, - o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm$3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm$3 a - s teplotou měknutí dle Vicataminimálně 94 °C
 • - - - - 3901908053 80: Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9): - o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a - s indexem tání 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo vice
 • - - - - 3901908055 80: Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a kyseliny akrylové: - o obsahu kyseliny akrylové 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a - s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)
 • - - - - 3901908057 80: Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny: - s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenu,  - s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16), - s bodem tání (190°C/2,16 kg) 0,4 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min, - o hustotě (ASTM D4703) 0,909 g/cm$3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm$3, - o ploše gelu nejvýše 20 mm$2 na 24,6 cm$3 a - o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm
 • - - - - 3901908063 80: Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet: - s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru, - s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min a - o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm$3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm$3 pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny
 • - - - - 3901908065 80: Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku - s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru, - s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min a - o hustotě 0,922 g/cm$3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm$3
 • - - - - 3901908067 80: Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice
 • - - - - 3901908070 80: Kopolymer ethylenu a maleinanhydridu, též s obsahem dalšího olefinu jako komonomeru, s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1,3 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)
 • - - - - 3901908073 80: Směs obsahující - 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 94 % hmotnostních chlorovaného polyethylenu (CAS RN 64754-90-1) a - 6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních styren-akrylového kopolymeru (CAS RN 27136-15-8)
 • - - - - 3901908080 80: Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet: - o hustotě 0,862 nebo více, avšak nejvýše 0,865  - schopný natažení na nejméně 200 % původní délky, - o hysterezi 50 % (±10 %), - o trvalé deformaci nejvýše 20 %, pro použití k výrobě dětských plen
 • - - - - 3901908091 80: Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou
 • - - - - 3901908092 80: Chlorsulfonovaný polyethylen
 • - - - - 3901908093 80: Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin
 • - - - - 3901908094 80: Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu
 • - - - - 3901908097 80: Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku
 • - - - - 3901908099 80: Ostatní