Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

 • - - - - - 0304599010 80: Sledi
 • - - - - - 0304599015 80: Tuňák obecný (Thunnus thynnus)
 • - - - - - 0304599020 80: Tuňák velkooký (Thunnus obesus)
 • - - - - - 0304599030 80: Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)
 • - - - - - 0304599035 80: Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0304599040 80: Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
 • - - - - - 0304599045 80: Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - - 0304599050 80: Okouníci (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0304599055 80: Očnatec štíhlý (Boops boops)
 • - - - - - 0304599065 80: Mořan zlatý (Sparus aurata)
 • - - - - - 0304599090 80: Ostatní