Ostatní / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

Deutsch 2 Polski 1 Slovenčina 2

  • - - - 3907690010 80: Kopolymer kyseliny tereftalové a isoftalové s ethylenglykolem, 1,4-butandiolem a 1,6-hexandiolem
  • - - - 3907690040 80: Pelety nebo granule poly(ethylentereftalátu) - o hustotě 1,23 nebo větší, avšak nejvýše 1,27 při 23°C a - obsahující nejvýše 10 % hmotnostních dalších příměsí nebo přídavných látek
  • - - - 3907690060 80: Kopolymer vázající kyslík (určený metodami ASTM D 1434 a 3985), získaný z benzendikarboxylových kyselin, ethylenglykolu a polybutadienu substituovaného hydroxylovými skupinami
  • - - - 3907690090 80 (0/1) : Ostatní