Ostatní fosforečnany vápníku / Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 3 English 3 Français 5 Nederlands 3

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou anorganickou sloučeninu - dihydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát (monocalcium fosfát monohydrát).

Chemický vzorec: Ca(H2PO4)2.H2O Kód CAS: 10031-30-8 Vzhled: jemnozrnný prášek světlešedé barvy.

Účel použití: zboží se používá jako krmná surovina. Balení: pytel 25 kg, big-bag 800 a 1000 kg netto.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK VÁPNÍK FOSFOREČNANY (FOSFÁTY) HYDROGENOVANÉ