Ostatní / Halogenderiváty uhlovodíků.

English 6 Français 1

  • - - - - - 2903391910 80: 1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše: - 0,25 % sek-butylbromidu, - 0,06 % n-butylbromidu, - 0,06 % n-propylbromidu
  • - - - - - 2903391920 80: 5-Brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)
  • - - - - - 2903391990 80: Ostatní