HEDVÁBÍ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 5001000000 80: Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání
  • 5002000000 80: Surové hedvábí (neskané)
  • 5003000000 80 (2/0) : Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
  • 5004000000 80 (2/0) : Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedvábného odpadu), neupravené pro drobný prodej
  • 5005000000 80 (2/0) : Příze spředené z hedvábného odpadu, neupravené pro drobný prodej
  • 5006000000 80 (2/0) : Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu, upravené pro drobný prodej; messinský vlas (florentské žíně)
  • 5007000000 80 (3/0) : Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu