Regulátory růstu rostlin / Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin.

English 3 Español 1 Latviešu 1

  • - - - - 3808939010 80: Přípravek ve formě granulí obsahující: - 38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo - 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7
  • - - - - 3808939020 80: Přípravek na bázi benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: - 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu  používaný jako regulátor růstu rostlin
  • - - - - 3808939030 80: Vodný roztok obsahující: - 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného, - 1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného, - 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin
  • - - - - 3808939040 80: Směs ve formě bílého prášku obsahující: - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a - méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem
  • - - - - 3808939050 80: Práškový přípravek obsahující: - 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7, - 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady,   - nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny používaný jako regulátor růstu rostlin
  • - - - - 3808939090 80: Ostatní