Regulátory růstu rostlin / Herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin.

  • - - - - 3808939010 80: Přípravek ve formě granulí obsahující: -|38,8|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2|% hmotnostních giberelinu A3, nebo -|9,5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5|% hmotnostních giberelinu A4|a A7
  • - - - - 3808939020 80: Přípravek na bázi benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: -|1,88|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00|%|hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu| používaný jako regulátor růstu rostlin
  • - - - - 3808939030 80: Vodný roztok obsahující: -|1,8|% hmotnostních para-nitrofenolátu sodného, -|1,2|% hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného, -|0,6|% hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin
  • - - - - 3808939040 80: Směs ve formě bílého prášku obsahující: -|3|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6|% hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96|% hmotnostních a -|méně než 0,05|% hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05|% hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem
  • - - - - 3808939050 80: Práškový přípravek obsahující: -|55|% hmotnostních nebo více giberelinu A4, -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35|% hmotnostních giberelinu A7, -|90|% hmotnostních nebo více giberelinu A4|a A7|dohromady, | -|nejvýše 10|% hmotnostních|vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny používaný jako regulátor růstu rostlin
  • - - - - 3808939090 80: Ostatní