Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

Deutsch 3 English 2 Français 1 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1 Slovenčina 1 Slovenščina 3

 • - - - - 2933998010 80: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)
 • - - - - 2933998011 80: Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)
 • - - - - 2933998012 80: Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)
 • - - - - 2933998013 80: 5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)
 • - - - - 2933998014 80: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)
 • - - - - 2933998015 80: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)
 • - - - - 2933998016 80: Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933998017 80: Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933998019 80: 2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)
 • - - - - 2933998020 80: 2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)
 • - - - - 2933998021 80: 1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)
 • - - - - 2933998023 80: Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933998024 80: 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)
 • - - - - 2933998026 80: (2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9)
 • - - - - 2933998027 80: 5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)
 • - - - - 2933998029 80: 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)
 • - - - - 2933998030 80: Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)
 • - - - - 2933998031 80: Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933998033 80: Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)
 • - - - - 2933998034 80: 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)
 • - - - - 2933998036 80: 3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxychinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)
 • - - - - 2933998037 80: 8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)
 • - - - - 2933998038 80: (4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)
 • - - - - 2933998039 80: O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-tetrafluorborát (CAS RN 125700-67-6)
 • - - - - 2933998040 80: trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)
 • - - - - 2933998041 80: 5-[4'-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)
 • - - - - 2933998042 80: (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)
 • - - - - 2933998044 80: (2S,3S,4R)-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxy-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1799733-43-9)
 • - - - - 2933998045 80: Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)
 • - - - - 2933998046 80: (S)-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)
 • - - - - 2933998047 80: Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)
 • - - - - 2933998050 80: Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)
 • - - - - 2933998051 80: Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů
 • - - - - 2933998052 80: N-boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin methyl ester (CAS RN 74844-91-0)
 • - - - - 2933998053 80: kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1)
 • - - - - 2933998054 80: 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)
 • - - - - 2933998055 80: Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)
 • - - - - 2933998057 80: 2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)
 • - - - - 2933998062 80: 1H-indol-6-karboxylová kyselina (CAS RN 1670-82-2)
 • - - - - 2933998067 80: Ethylester kandesartanu (INNM), (CAS RN 139481-58-6)
 • - - - - 2933998071 80: 10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)
 • - - - - 2933998072 80: 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)
 • - - - - 2933998073 80: 5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)
 • - - - - 2933998074 80: Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)
 • - - - - 2933998078 80: 3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)
 • - - - - 2933998081 80: 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)
 • - - - - 2933998082 80: Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)
 • - - - - 2933998089 80: Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)
 • - - - - 2933998090 80 (0/3) : Ostatní

N-(4-chlorobenzoylemethyl)-3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo/b,f/azepin-5-yl)propylmethylamin…

N-(4-chlorobenzoylemethyl)-3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo/b,f/azepin-5-yl)propylmethylamin Chemický vzorec: C26H27C1N2O Účel použití: pro výrobu farmaceutik Charakteristika: bílé drobné krystaly Balení: plastová dóza 500 g

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY FARMACEUTICKÉ VÝROBKY