Bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m$2.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5209110000 10: Nebělené
 • - - 5209110000 80: V plátnové vazbě
 • - - 5209120000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5209190000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5209210000 10: Bělené
 • - - 5209210000 80: V plátnové vazbě
 • - - 5209220000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5209290000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5209310000 10 (0/3) : Barvené
 • - - 5209310000 80: V plátnové vazbě
 • - - 5209320000 80: Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5209390000 80: Ostatní tkaniny
 • - 5209410000 10: Z různobarevných nití
 • - - 5209410000 80: V plátnové vazbě
 • - - 5209420000 80: Denim
 • - - 5209430000 80: Ostatní tkaniny v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru
 • - - 5209490000 80 (0/1) : Ostatní tkaniny
 • - 5209510000 10: Potištěné
 • - - 5209510000 80 (6/0) : V plátnové vazbě
 • - - 5209520000 80 (6/0) : Třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru
 • - - 5209590000 80 (6/0) : Ostatní tkaniny