S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních.

  • - - - - - 2008707110 80: Řezy, fritované
  • - - - - - 2008707130 80: Broskve, ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - 2008707190 80: Ostatní