O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních.

Deutsch 3 Français 2 Nederlands 17

  • - - - 0405203010 80: V balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti 1 kg nebo méně
  • - - - 0405203080 80: Ostatní