Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více.

  • - - - - - - 2008999120 80: Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k|použití|při|výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je|pouhé přebalení
  • - - - - - - 2008999190 80: Ostatní