Soli kyseliny mravenčí / Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

English 3

  • - - - 2915120010 80: Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1)
  • - - - 2915120090 80: Ostatní