Soli kyseliny mravenčí / Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2915120010 80: Vodný roztok obsahující 60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84|% hmotnostních mravenčanu cesného (CAS|RN|3495-36-1)
  • - - - 2915120090 80: Ostatní