Kalandry nebo jiné válcovací stroje.

Deutsch 1

  • - - 8420101000 80: Typu používaného v textilním průmyslu
  • - - 8420103000 80: Typu používaného v papírenském průmyslu
  • - - 8420108100 10: Ostatní
  • - - - 8420108100 80: Válcové laminovací stroje typu použivaného výhradně nebo hlavně pro výrobu substrátů pro desky plošných spojů nebo desek plošných spojů
  • - - - 8420108900 80: Ostatní