Z ostatních obilovin / Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin.

Deutsch 1

  • - - 2302400200 10: Rýžové
  • - - - 2302400200 80: S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních
  • - - - 2302400800 80: Ostatní
  • - - 2302401000 10: Ostatní
  • - - - 2302401000 80: S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší
  • - - - 2302409000 80: Ostatní