Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka.

Deutsch 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4802100000 80: Ručně vyrobený papír, kartón a lepenka
 • - 4802200000 80: Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku
 • - 4802400000 80 (2/0) : Surový tapetový papír
 • - 4802540000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka, neobsahující vlákna získaná mechanickými postupy nebo chemicko-mechanickými postupy nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních
 • - - 4802540000 80: S plošnou hmotností nižší než 40 g/m$2
 • - - 4802550000 80 (4/0) : S plošnou hmotností 40 g/m$2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m$2, v kotoučích
 • - - 4802560000 80 (2/0) : S plošnou hmotností 40 g/m$2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m$2, v listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu
 • - - 4802570000 80: Ostatní, s plošnou hmotností 40 g/m$2 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 g/m$2
 • - - 4802580000 80 (2/0) : S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2
 • - 4802610000 10: Ostatní papír, kartón a lepenka, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickými nebo chemicko-mechanickými postupy více než 10 % hmotnostních
 • - - 4802610000 80 (2/0) : V kotoučích
 • - - 4802620000 80: V listech (arších) s jednou stranou nepřesahující 435 mm a s druhou stranou nepřesahující 297 mm v nepřeloženém stavu
 • - - 4802690000 80: Ostatní