KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 4001000000 80 (6/0) : Přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
 • 4002000000 80 (19/0) : Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech; směsi výrobků čísla 4001 s výrobky tohoto čísla, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
 • 4003000000 80 (0/2) : Regenerovaný kaučuk, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
 • 4004000000 80: Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich
 • 4005000000 80 (5/0) : Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
 • 4006000000 80 (2/0) : Ostatní formy (například tyče, trubky a profily) a výrobky (například kotouče a kroužky), z nevulkanizovaného kaučuku
 • 4007000000 80 (2/6) : Nitě a šňůry, z vulkanizovaného kaučuku
 • 4008000000 80 (6/0) : Desky, listy, pásy, tyče a profily, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku
 • 4009000000 80 (12/0) : Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím (například spoji, koleny, přírubami)
 • 4010000000 80 (12/0) : Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
 • 4011000000 80 (8/0) : Nové pneumatiky z kaučuku
 • 4012000000 80 (7/0) : Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z kaučuku
 • 4013000000 80 (3/0) : Kaučukové duše
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím z tvrdého kaučuku
 • 4015000000 80 (4/0) : Oděvní výrobky a oděvní doplňky (včetně prstových rukavic, palčáků a rukavic bez prstů), z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku, pro jakékoliv účely
 • 4016000000 80 (8/0) : Ostatní výrobky z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku
 • 4017000000 80: Tvrdý kaučuk (například ebonit), ve všech formách, včetně odpadů a odřezků; výrobky z tvrdého kaučuku