Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 7113110000 10 (0/3) : Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy
  • - - 7113110000 80: Ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem
  • - - 7113190000 80: Z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy
  • - 7113200000 80: Z obecných kovů plátovaných drahými kovy