Zpevněné nebo jinak kombinované pouze s textilními materiály.

Deutsch 20 English 3 Español 1 Italiano 2

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného…

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného kaučuku vyztuženou textilní vložkou. Popis dodaného výrobku: Černá gumová hadice o vnitřním průměru 16 mm.

Uprostřed průřezu výrobku je patrná textilní výztuž. Textilie je zcela zabudována do kaučuku, který převládá hmotnostně.

Účel použití výrobku: Výrobek slouží k dopravě horké vody na místo určení, např. v automobilovém průmyslu nebo v potravinářském průmyslu (na jatkách, v masnách).

Pracovní teplota je –35 až +95 °C. Balení výrobku: Ve svazcích po 100 m.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TKANINY ČERNÝ VÍCEVRSTVÉ SYNTETICKÝ KAUČUK HADICE VULKANIZOVANÉ

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného…

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného kaučuku vyztuženou textilní vložkou. Popis dodaného výrobku: Červená hadice s černou středovou vrstvou o vnitřním průměru 8 mm.

Uprostřed průřezu výrobku je patrná textilní výztuž. Textilie je zcela zabudována do kaučuku, který převládá hmotnostně.

Účel použití výrobku: Výrobek slouží k dopravě acetylenu na místo určení. Pro plamenové svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným inertním nebo aktivním plynem a pro pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem.

Také je vhodná pro přírodní plyny, vodík, zemní plyn, svítiplyn a oxid uhličitý, argon, dusík a jiné plyny s výjimkou LPG.

Pracovní teplota je –30 až +70 °C. Balení výrobku: Ve svazcích po 100 m.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TKANINY ČERNÝ VÍCEVRSTVÉ ČERVENÉ SYNTETICKÝ KAUČUK HADICE VULKANIZOVANÉ

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného…

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného kaučuku vyztuženou textilní vložkou. Popis dodaného výrobku: Modrá hadice s černou středovou vrstvou o vnitřním průměru 6 mm.

Uprostřed průřezu výrobku je patrná textilní výztuž. Textilie je zcela zabudována do kaučuku, který převládá hmotnostně.

Účel použití výrobku: Výrobek slouží k dopravě kyslíku na místo určení. Na plamenové svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným inertním nebo aktivním plynem a pro pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem.

Hadice není vhodná pro LPG, MPS a CNG. Pracovní teplota je –30 až +70 °C. Balení výrobku: Ve svazcích po 100 m.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TKANINY ČERNÝ VÍCEVRSTVÉ MODRÝ SYNTETICKÝ KAUČUK HADICE VULKANIZOVANÉ

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného…

tkaniny; černý; vícevrstvé; syntetický kaučuk; hadice; vulkanizované

Dle údajů žadatele se jedná o hadici z vulkanizovaného kaučuku vyztuženou textilní vložkou. Popis dodaného výrobku: Černá gumová hadice o vnitřním průměru 4 mm.

Uprostřed průřezu výrobku je patrná textilní výztuž. Textilie je zcela zabudována do kaučuku, který převládá hmotnostně.

Účel použití výrobku: Hadice pro bezolovnatá paliva a naftu, pro osobní a nákladní automobily a traktory, pro teploty –40 až +100 °C.

Není vhodná pro paliva s methylalkoholem. Balení výrobku: Ve svazcích po 50 m nebo 100 m.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TKANINY ČERNÝ VÍCEVRSTVÉ SYNTETICKÝ KAUČUK HADICE VULKANIZOVANÉ