Ostatní kopolymery vinylchloridu.

Deutsch 4

  • - - 3904400010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - 3904400091 10: Ostatní
  • - - - 3904400091 80: Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující: - 87 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu, - 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátu a - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů
  • - - - 3904400093 80: Kopolymer vinylchloridu a methylakrylátu, obsahující 80 % (± 1 %) hmotnostních vinylchloridu a 20 % (± 1 %) methylakrylátu, ve formě vodné emulze
  • - - - 3904400099 80: Ostatní