Kopolymery propylenu / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

Deutsch 4

  • - - 3902300010 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
  • - - 3902300091 10: Ostatní
  • - - - 3902300091 80: A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39
  • - - - 3902300095 80: A-B-A blokový kopolymer sestávající z: - kopolymeru propylenu a ethylenu - 21 % (± 3 %) hmotnostních polystyrenu
  • - - - 3902300097 80: Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož - bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší, - viskozitní index je 150 nebo vyšší, - početně průměrná molekulová hmotnost (M@n) je 650 nebo vyšší
  • - - - 3902300099 80: Ostatní