Ostatní / Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu; ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů.

  • - - 2853901000 80: Destilovaná a vodivostní voda a voda podobné čistoty
  • - - 2853903000 80: Kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch
  • - - 2853909000 80 (2/0) : Ostatní