Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 9 English 8 Français 1 Nederlands 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu travoprost. CAS RN: 157283-68-6. Chemický vzorec: C26H35F3O6. Účel použití: farmaceutická substance. Skupenství: kapalina. Vzhled: nažloutlá olejovitá látka.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY FARMACEUTICKÉ VÝROBKY PRO FARMACEUTIKA