Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2918290010 10: Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové kyseliny; jejich soli a estery
  • - - - - 2918290010 80: Kyselina monohydroxynaftová
  • - - - - 2918290019 80: Ostatní
  • - - - 2918290035 80: Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)
  • - - - 2918290050 80: Hexamethylén bis[3-(3,5-di-_tert_-butyl-4-hydroxyphenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)
  • - - - 2918290060 80: Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120- 47-8, 36457-20-2 nebo 4247-02-3)
  • - - - 2918290070 80: Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)
  • - - - 2918290075 80: Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s - podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 μm větším než 99% hmotnostních a - bodem tání 49°C nebo vyšším, avšak nejvýše 54°C, pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů)
  • - - - 2918290080 80: Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) - s podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a - bodem tání 110°C nebo vyšším, avšak nejvýše 125°C, pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů)
  • - - - 2918290090 80 (0/2) : Ostatní