Ostatní / Barvené, lakované nebo potažené plasty.

Deutsch 3 Polski 1

  • - - - 7212408001 10: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - - 7212408001 20: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - - - 7212408001 80: Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - - 7212408009 80: Ostatní
  • - - - - 7212408021 10: Ostatní
  • - - - - - 7212408021 80: Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. „sendvičových panelů“ používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - - 7212408029 80: Ostatní
  • - - - 7212408091 10 (0/1) : O šířce nepřesahující 500 mm
  • - - - - 7212408091 80: Z nelegované oceli, barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. „sendvičových panelů“ používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně a kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku)
  • - - - - 7212408099 80 (0/1) : Ostatní